Наша місія - забезпечити високоякісну освітню підготовку фахівців за міжнародними стандартами

Наша місія - забезпечити високоякісну освітню підготовку фахівців за міжнародними стандартами

У нас здійснюється підготовка фахівців, котрі здатні ефективно вирішувати професійні задачі та приймати виклики сучасного бізнес-середовища. Така підготовка базується на опануванні низки дисциплін, таких як міжнародний бізнес, стратегічне управління, маркетинг, управління міжнародними проектами, міжнародні економічні відносини, міжнародна бізнес аналітика, практика міжнародного перекладу тощо. Випускники наших спеціальностей мають високий рівень адаптованості до практичних потреб міжнародного бізнесу. Вони є фахівцями з творчим мисленням, лідерськими якостями, системним баченням глобальних економічних і соціальних процесів, готові ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності.