Сохацька Олена Миколаївна

Сохацька Олена Миколаївна
Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6535-549Х
RESEARCHER ID: Н-8043-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-202
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua
Адреса: корпус ТНЕУ №10, каб. 25, бульвар Шевченка, 9,
м.Тернопіль, Україна, 46000

Від початку заснування кафедри її очолює Сохацька Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, автор більше 143 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 одноосібних та 10 колективних монографій.
Олена Миколаївна народилася 14 січня 1952 року. У 1974р. закінчила Хмельницький інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів», отримавши кваліфікацію інженера-технолога та у 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримавши кваліфікацію економіста.
Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.01. – політична економія. Вчене звання доцента кафедри менеджменту присвоєно у 1996 році.
Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Доктор економічних наук з 2004 року. Вчене звання професора кафедри фінансового інжинірингу присвоєно у 2006 році. Загальний стаж роботи у бізнесі, органах муніципального управління та у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 42 роки. З них 11 років працювала у бізнесі, обіймаючи послідовно посади майстра дільниці, технолога, заступника директора з виробництва, директора. З липня 1990 року працювала у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. На початок 2016 року науково-педагогічний стаж Сохацької О.М. становить 26 років.