Захисти магістерських робіт

Захисти магістерських робіт

01.02.18 та 02.02.18 на Українсько-нідерландській факультет-програмі ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина успішно пройшли захисти магістерських робіт зі спеціальності “Маркетинг” денної та заочної форм навчання.
Доповіді студентів були цікавими, змістовними, аткуальними й практичноорієнтованими, які викликали жваву дискусію серед членів Державної екзаменаційної комісії й усіх присутніх.